Zachowanie się w lesie i na szlaku

Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach! Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk oraz wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko należy zawiadomić leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, pamiętajmy jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione w okresie całego całego roku z wyjątkiem miejsc wyznaczonych.).
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
- zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
0 - brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zakazu wstępu do lasu!

W przypadku zauważenia pożaru na terenach leśnych niezwłocznie zgłoś zdarzenie telefonicznie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998!

Wybierając się do lasu należy pamiętać o tym, że:
- jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego i odpowiednio oznakowanymi. Za tego typu wykroczenia pouczono w 2006 roku 237 osób i nałożono mandatów 51 karnych.
- nie hałasuj by nie płoszyć zwierząt,
- nie niszcz przyrody, nie zrywaj roślin,
zwłaszcza tych będących pod ochroną,
- nie śmieć,
- nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m.

Las to żywy organizm. Dlatego ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. wprowadziła ograniczenia w zakresie korzystania z lasu. Aby las i wszystkie organizmy zamieszkujące go służył nam i przyszłym pokoleniom, każdy powinien uważnie zapoznać się z zakazami, jakie dotyczą zachowania w lesie i zastosować się do nich

Art. 29. w/w ustawy określa zasady ruchu pojazdów i organizowania imprez w lesie.

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. 1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych, jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Przepisy powyższe nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze.Art.31.w/w ustawy określa zakazy dotyczące zachowania w lesie.

Art.30.w/w ustawy określa zakazy dotyczące zachowania w lesie.
W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód
2) zaśmiecania
3) rozkopywania gruntu
4) niszczenia grzybów oraz grzybni
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
8) rozgarniania i zbieranie ściółki
9) wypasu zwierząt gospodarskich
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13) puszczania psów luzem
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

Zachowanie się na szlaku rowerowym
- zachowaj bezpieczną prędkość, ponieważ szlakiem, którym jedziesz mogą poruszać się piesi turyści lub mogą występować korzenie powodujące wypadki,
- nie zaśmiecaj szlaku, na którym wypoczywasz, śmieci zabierz ze sobą do najbliższego kosza, w ten sposób przyczynisz się do utrzymania czystego środowiska.

Zachowanie się na szlaku kajakowym
- podczas płynięcia kajakiem zachowaj ciszę na szlaku, w ten sposób nie będziesz przeszkadzał innym, a inni nie będą przeszkadzać Tobie,
- nie zaśmiecaj brzegu, na którym wypoczywasz, śmieci zabierz ze sobą do najbliższego kosza, w ten sposób przyczynisz się do utrzymania czystego środowiska,
- nie wchodź na tereny zajęte przez wędkarzy, by nie płoszyć im ryb oraz nie zaplątać się w żyłki wędkarskie,
- zachowuj się kulturalnie, by nie przeszkadzać w wypoczynku innym osobom oraz sobie,
- nad jeziorem korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, sprawdzonych przez inspekcję sanitarną,
- zwróć uwagę na flagi zezwalające na kąpiel lub zakazujące jej ze względu na zanieczyszczenie wody,
- nie pływaj na materacu, gdyż grozi to szokiem termicznym w zetknięciu z zimną wodą, paraliżem a w najgorszym wypadku utonięciem.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

PróchnowoBronikowo
--- miejsce na reklamę ---

StrzalinyNadarzyceWałcz
--- miejsce na reklamę ---

TucznoLaski WałeckieMartewVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Rogaliki

Pierwszy pomnik Jana Pawła II na świecie

Pojezierze Wałeckie - szlak kajakowy rzeką Rurzycą

Oflag II D Gross Born

Czarodziejska Górka

  • Polecamy
?>