Mądra integracja w Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Mądra integracja w Gimnazjum nr 2 w Wałczu Integracyjny system edukacji polega na kształceniu i wychowywaniu osób z odchyleniami od normy w stanie zdrowia i rozwoju w powszechnych szkołach oraz w placówkach oświatowych, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb poznawczych i edukacyjnych takich uczniów oraz na stworzeniu warunków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb.
We współczesnej edukacji termin ten nie jest rozumiany i respektowany w zgodzie z jego definicją. W wielu placówkach pod przykryciem integracji próbuje się przemycić pewne rozwiązania, które niekoniecznie uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Publiczne Gimnazjum nr 2, im. Roberta Schumana jako jedyna szkoła w Wałczu ma w swojej ofercie klasy dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to oddziały, w których pracują wykwalifikowani nauczyciele przedmiotowcy, posiadający wykształcenie w wielu specjalizacjach, m.in. oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, kynoterapia, muzyka czy plastyka. Każdy z nich dostosowuje swoje metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Wielu z nich chcąc uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne tworzy autorskie programy, w realizację których włącza uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Dla uczącej się tu młodzieży stworzono doskonałe warunki do nauki i rozwoju. Szkoła poprzez specjalistyczne podjazdy i nowoczesną windę przygotowana jest na przyjęcie osób poruszających się na wózkach. Klasy, w których uczą się osoby niepełnosprawne są przystosowane do ich potrzeb, a zaplecze umożliwia odpoczynek i przygotowanie prostych posiłków.

Uczniowie klas specjalnych realizują swoje pasje m.in. w sporcie czy malarstwie. We wrześniu 2012 roku nasi uczniowie zdobyli I miejsce w I Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Nording Walking w Sławnie. Najważniejszym atutem jest panująca tu atmosfera bezpieczeństwa, spokoju, ciepła i tolerancji oraz fakt, że pozostała społeczność szkoły integruje się z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez udział we wspólnych uroczystościach szkolnych, imprezach okolicznościowych oraz wycieczkach. Uczący się tu uczniowie i ich nauczyciele stali się koordynatorami corocznej akcji 'Zjedz jabłko', która ma na celu promowanie zdrowego stylu odżywiania się. Są również odpowiedzialni za przygotowanie i przebieg dorocznego 'Kiermaszu Świątecznego', z którego dochód przekazywany jest na cel charytatywny, dzięki czemu stali się ważnym ogniwem szkoły. Młodzież z klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu współpracuje ściśle ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Dyskusyjnym Kołem Filmowym i Kołem Plastycznym Poza szkołą współpracują również z innymi placówkami, m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wałczu czy Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych 'Uśmiech' w Wałczu.
Autor \ źródło:

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

PróchnowoBronikowoCzłopa
--- miejsce na reklamę ---

NadarzyceStrzalinyJastrowie
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Poradnik kajakarza

Rejs po Raduniu

Ostrowiec

(niem. Sagemuhl)

Schab ze słodką dziurką

  • Polecamy
?>