Tuczno
(niem. Tutz)

Tuczno Początki Tuczna sięgają okresu plemienności pomorskiej. W X w. na terenie położonym na przesmyku między dwoma jeziorami powstała osada rybacka. Z czasem osada ta rozrosła się, wybudowano gród, a jego strategiczne położenie zadecydowało o włączeniu go do terenów uznawanych za polskie. Przygraniczne usytuowanie Tuczna stawiało go na wysokiej pozycji strategicznej, a co za tym idzie równie wysokie było zagrożenie napaścią.
O historii miasta, jako takiego, możemy mówić dopiero od momentu pojawienia się na tych ziemiach przedstawicieli rodu Wedlów. Jako
pierwszy dotarł tu Hasso von Wedel, rycerz niemiecki, który w czasie najazdu zdobył Tuczno. Już kilka lat później powraca i obejmuje je w posiadanie na prawie lennym. Prawa miejskie Tuczno uzyskuje w 1331 r. Niedługo potem rozpoczyna się budowa zamku obronnego, który po wielu modyfikacjach staje się reprezentacyjną rodową siedzibą. Wedlowie z czasem uznają zwierzchnictwo króla polskiego, a do swego nazwiska przyłączają drugi człon – Tuczyńscy. Miasto pod ich władzą pozostaje do momentu wygaśnięcia rodu, czyli do XVIII wieku.
Wśród Wedlów – Tuczyńskich spotkać można było ludzi rozmaitego pokroju. Miłośników sztuki, mecenasów kultury, mężów stanu, dzielnych rycerzy, ale i awanturników, pieniaczy, a nawet zwykłych rozbójników. Pod władzą tak rozmaitych ludzi miasto przechodziło zmienne koleje losu. Wielokrotnie niszczone, a to w wyniku działań natury, a to w związku z wojennymi wyprawami czy sąsiedzkimi zatargami. Dochodziły do tego także wewnątrz rodzinne niesnaski, których skutkiem był kilkakrotny podział miasta na mniejsze części. W XVI wieku Tuczno stało się sceną walk religijnych.
Po wygaśnięciu męskiej linii rodu Wedlów – Tuczyńskich miasto często zmieniało właściciela. Od 1772 r. wcielone do Prus trafiło pod zarząd szlachty niemieckiej. Ostatnie tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce na tych terenach zniszczyły niemal doszczętnie to urokliwe miasteczko. Tuczno znalazło się na trasie budowanej w latach 30 XX wieku linii umocnień Wału Pomorskiego. Walki, jakie toczyły się na tym terenie w 1945 r., a także wydarzenia tuż powojenne spowodowały ogromne spustoszenie wśród zabudowy Tuczna. Znacznie ucierpiał zamek Wedlów – Tuczyńskich, który dopiero kilkanaście lat później doczekał się odbudowy.

WALORY TURYSTYCZNE
Tuczno to niewielkie miasteczko, malowniczo rozlokowane na wzgórzach, sięgające swymi granicami dwóch jezior. Mimo ogromnych zniszczeń, powstałych w wyniku działań wojennych i okresu tuż powojennego, możemy poczuć klimat dawnego Tuczna. A to za sprawą odrestaurowanego zamku Wedlów – Tuczyńskich wraz z pięknym parkiem. Tuż obok niego znajduje się kościół ufundowany przez właścicieli zamku, który jakimś cudem przetrwał wojenną pożogę i możemy podziwiać go w oryginalnym stanie. Dostrzec można także rozplanowanie średniowiecznych ulic, czy chociażby dawny rynek miejski.
Tuczno to także raj dla miłośników kontaktu z naturą. Otoczony rozległymi lasami, położony tuż przy Drawieńskim Parku Narodowym zapewni atrakcję miłośnikom pieszych czy rowerowych wędrówek, jak i zwolennikom fotograficznych polowań. Bliskość czystych jezior zapewnia możliwość kąpieli i wędkowania.
Znajdzie się także coś dla miłośników militariów. Tuczno, leżące na linii umocnień Wału Pomorskiego, zapewni silne wrażenia zwolennikom wędrówek podziemnymi korytarzami. Tuż przy zamku znajdują się pozostałości po jednym ze schronów, usytuowanym w dawnej fosie zamkowej, natomiast w położonej nieopodal miejscowości Strzaliny, znajduje się jeden z największych kompleksów schronów zwanych Grupą Warowną Góra Wisielcza.
WARTO ZOBACZYĆ
- Zamek Wedlów – Tuczyńskich
- Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – szczególnej uwadze polecamy obraz w ołtarzu głównym pędzla mistrza Hermana Hana oraz wyposażenie świątyni z XVII wieku
- XVII wieczną kaplicę św. Jerzego – upamiętniającą nieistniejący już cmentarz katolicki
- Kompleks schronów – Grupa Warowna Góra Wisielcza

INFORMACJE PRAKTYCZNE
- szpital
- poczta
- posterunek policji
- połączenie PKS z Wałczem, Człopą, Piłą, Poznaniem, Czarnkowem, Szczecinem oraz pobliskimi miejscowościami
- miasto na szlaku turystycznym
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

CzłopaMartewTuczno
--- miejsce na reklamę ---

--- miejsce na reklamę ---

Laski WałeckieMarcinkowiceVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Poradnik kajakarza

Szlak Korytnicy

Pierwszy pomnik Jana Pawła II na świecie

Pojezierze Wałeckie - szlak kajakowy rzeką Rurzycą

Grupa Warowna Marianowo

  • Polecamy
?>