<<<  -  1  2  -  >>>
Wieloletnie starania doprowadziły do utworzenia w 2005 r. rezerwatu Dolina Rurzycy. Ochroną objęto obszar 554,68 ha (wraz z otuliną: 1093,64 ha). Do zachodniopomorskiej części chronionego obszaru bezpośrednio przylega rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy. Wraz z istniejącymi wcześniej rezerwatami Diabli Skok i Smolary stanowią ponad 1600-hektarowy ciągły blok powierzchni chronionej. Rezerwat zamyka od strony wschodniej teren Pojezierza Wałeckiego.

Powstał w celu ochrony doskonale  »» więcej


Rezerwat florystyczny powołano w 1989 roku do ochrony trzech gatunków owadożernej rosiczki (okrągłolistna, długolistna, pośrednia). Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha na terenie leśnictwa Nieradź. Administracyjnie podlega Nadleśnictwu Mirosławiec.
Poza wspomnianymi rosiczkami, które stanowią największą atrakcję rezerwatu ochroną objęto również bagno trzęsawiskowe wraz z porastającą je roślinnością mszarną i moczarową. Teren bagienny stwarza pozór wielkiej, porośniętej kolorowymi mchami łąki. Jest to  »» więcej


Rezerwat Jeden z piękniejszych i zachowanych w pierwotnej formie obszarów chronionych na terenie Pojezierza Wałeckiego. Swoim obszarem obejmuje powierzchnię 20,98 ha. Utworzony w 1961 r. w celu ochrony lasu mieszanego z pomnikowymi 200 – letnimi okazami drzew. Już przed wojną istniał w tym miejscu rezerwat o podobnie brzmiącej nazwie – Teufelsspring czyli diabelskie źródło.
Ogromna część rezerwatu, niezwykle malownicza, to głęboki  »» więcejRezerwat ten powstał w 2008 r. i obejmuje swoją powierzchnią 17,83 ha. Stało się to za sprawą osobliwych mieszkańców Grupy Warownej Góra Wisielcza. Ciemne, wilgotne, mroczne i trudno dostępne rejony upodobały sobie nietoperze.
Swoją ochroną rezerwat obejmuje zarówno tereny podziemne (pozostałości bunkrów i łączących je korytarzy), jak i naziemna (las porastający wzgórze).
Przyjmuje się, że Góra Wisielcza stanowi czwarte miejsce pod względem  »» więcej


Rezerwat faunistyczny na terenie gminy Tuczno powstał w 1988 roku. Włączony w obszar miasta, znajduje się na jego zachodnim krańcu. Ochronie rezerwatowej podlega obszar łąki i pasa przybrzeżnego jeziora Tuczno o łącznej powierzchni 6,10 ha. Administracyjnie podlega Nadleśnictwu Tuczno. Położony na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza na Drawą.
Rezerwat powstał w celu ochrony źródliskowego wiszącego torfowiska, pozostającego trwale pod wpływem wód źródliskowych  »» więcej


Rezerwat  'Golcowe Bagno'Rezerwat powstał w 1990 roku, swoją ochroną objął blisko 124 ha, z czego ochroną ścisłą teren 26 ha. Terytorialnie podlega Leśnictwu Golce. Nadzór nad nim sprawuje Nadleśnictwo Wałcz. Położony jest na obszarze chronionego krajobrazu - Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 - Puszcza nad Gwdą. Swoją nazwę zawdzięcza, położonej nieopodal, miejscowości Golce.  »» więcej

<<<  -  1  2  -  >>>

VIP

  • Wybierz język
  • Polecamy