Bogactwa naturalne

Bogactwa naturalne Bogactwo naturalne to dobro, którego zasoby są ograniczone. To wszystkie użyteczne elementy środowiska naturalnego, z których człowiek może korzystać. Do takich w rejonie pojezierzy na pewno należy roślinność, zwierzęta, krajobraz oraz zasoby naturalne. Otóż w Mirosławcu geolodzy natrafili na źródło wody o cechach zbliżonych do wody mineralnej z Beskidu Żywieckiego. Spółka Żywiec już przeniosła tam produkcję wody gazowanej. Z surowców kopalnych na terenie powiatu wałeckiego występują i są eksploatowane złoża żwiru oraz kredy pojeziernej. Ale największymi bogactwami, z których mogą skorzystać turyści i mieszkańcy są z
całą pewnością lasy, pełne roślinności niekiedy rzadkich i chronionych np. rosiczki i storczyki. Roślinność i ukształtowanie terenu pojezierzy wraz z licznymi jeziorami i czystymi rzekami tworzy niezwykłe walory krajobrazowe, w których żyje wiele zwierząt. Pojezierze wałeckie może się poszczycić bardzo dobrymi warunkami dla łowiectwa klasycznego oraz dla tego przy wykorzystaniu sprzętu fotograficznego.

Walory krajobrazowe
Pomimo niewielkich różnic terenowych krajobraz pojezierzy jest równie piękny, co w innych regionach Polski. Nieduże wzniesienia, lasy, meandry rzek, lustra jezior o wschodzie czy o zachodzie słońca przy akompaniamencie mgieł wyglądają jak w bajkowych krainach. Te elementy sprawiają, że spokojny, choć nie nudny krajobraz powoduje wyciszenie oraz pozwala odpocząć zmęczonym turystom. Pola uprawne gdzie niegdzie wzbogacone o wyspy drzew liściastych sprawiają wrażenia kolorowych oceanów. Wszystko to sprawia, że panuje tu nieskazitelny spokój i słychać tylko śpiewające ptaki. Takich warunków często poszukują fotograficy chcący zatrzymać w kadrze coś innego niż popularne góry i oblegane morze.

Roślinność
Natura obdarzyła chojnie pojezierza w roślinność. Ich największym bogactwem są z pewnością lasy. Jest ich najwięcej w tym rejonie Polski. Znaczne powierzchnie pojezierza pokryte są lasami liściastymi i mieszanymi. Wśród lasów gospodarczych zachowały się liczne fragmenty buczyn, w dolinach rzek zaś łęgi, a nad jeziorami olsy. W rezerwatach znaleźć można wielo wiekowe drzewa, które w większości są uznane jako Pomniki Przyrody. Imponujący okaz lipy szerokolistnej, w wieku ponad 600 lat i o obwodzie pnia 7,05m, występuje w Drzonowie, w gm. Człopa. Najwspanialsze buki podziwiać można w leśnictwie Laski, w gm. Wałcz, gdzie drzewa są zrośnięte z 3-4 pni i osiągają wówczas obwód 5,4m. W rezerwacie „Glinki” znajdziemy wspaniały starodrzew, imponujący okazałymi drzewami, osiągającymi wiek ponad 160 lat. Buki mają do 37m wysokości, a ich pnie 3,6m w obwodzie, dęby zaś są jeszcze grubsze, ponieważ osiągają do 4,25m w obwodzie.

Torfowiska
Mimo znaczących złóż torfu nie wydano żadnego pozwolenia na jego wydobycie. Może to dobrze, bo jakby wyglądał nasz krajobraz gdyby zaczęto wydobywanie torfu. Powstałyby sprzeciwy niszczenia lokalnej przyrody jak w Dolinie Rospudy. Największe złoża torfu zlokalizowane są na obszarach rezerwatów. Rezerwat torfowiskowy „Rosiczki pod Mirosławcem” o pow. 10ha, na którego potorfiach torfowiska wysokiego występuje pło mszarne, na którym rozwija się bogata populacja rzadkiej, subatlantyckiej rosiczki pośredniej w towarzystwie powszechniejszej rosiczki okrągłolistnej. Zabezpieczenie ma tutaj także typowy wysokotorfowiskowy bór bagienny. W rezerwacie torfowiskowym „Trzęsacz” o pow. 6ha znajduje się bardzo interesujące torfowisko mszarne, będące ostoją niezwykle rzadkich roślin reliktowych, jak: wełnianeczka alpejska, turzyce – torfowa i obła, wełnianka delikatna oraz licznych mszaków, zwłaszcza torfowców.

Rzeki i jeziora
Na wysoczyznach pojezierza mają swe źródła dopływy Drawy, Noteci oraz Gwdy. Liczne jeziora rynnowe występują w zachodniej części, tworząc ciągi, przez które płyną dopływy Drawy, np. jeziora Liptowskie, Tuczno i Załom. Duża koncentracja jezior znajduje się w centrum mezoregionu wokół największego jeziora Betyń, które ma 877ha oraz w rejonie Wałcza, gdzie występują piękne jeziora: Nakielno, Raduń i Zamkowe.

Zwierzęta
W wałeckich lasach żyją sarny, jelenie, dziki, lisy, nieco rzadsze są daniele, borsuki, kuny leśne. Liczne jeziora są siedliskiem ptactwa wodnego. Z gatunków rzadkich, będących pod ochroną nad j. Bytyńskim, w okolicy Nadarzyc i Drawy spotykany jest orzeł bielik. Dość licznie na wszystkich jeziorach występuje łabędź niemy. Na błotnistych, otoczonych lasami terenach gnieżdżą się żurawie. Z gatunków drapieżnych spotykane są jastrzębie, sokoły wędrowne i myszołowy. Gady i płazy reprezentowane są m.in. przez żmiję zygzakowatą, zaskrońca, padalca i żółwia błotnego. Ogromną atrakcją są siedliska bobrów, jakich jest coraz więcej.

Wszystkie te elementy łącznie stanowią bogactwa naturalne pojezierza. Tworzą wyjątkowy mikroklimat, w którym spędzanie czasu jest nie tylko przyjemne, ale i zdrowe.
Autor \ źródło: Napisano w oparciu o: J. i M. JASNOWSCY: Pojezierze Zachodnio-pomorskie

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MartewTuczno
--- miejsce na reklamę ---

Marcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

StrzalinyCzłopaVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Schab ze słodką dziurką

Szlak zielony WK 3507

Kościół w Tucznie

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

O czarodziejskiej górce

  • Polecamy
?>