Cerkiew greckokatolicka
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu

Obecna cerkiew powstała w latach 1923 – 24 jako ewangelicka przyszpitalna kaplica. Nie da się jednoznacznie określić stylu, w jakim została zaprojektowana. Dostrzec można pewne cechy neoromańskie, najbezpieczniej jest określić go mianem eklektycznego. Na uwagę zasługuje płaskorzeźba na jednej ze ścian, pochodząca z lat 20. XX wieku. Przedstawia ona postać Chrystusa pochylającego się nad kobietą z dzieckiem. Jest to hołd złożony ofiarom I wojny światowej – Jezus pociesza wdowę i sierotę po poległym żołnierzu. Pierwotnie na ścianach kaplicy umieszczone były także tablice z wyrytymi nazwiskami mieszkańców Deutsch Krone (Wałcza), poległych w czasie I wojny światowej. Niestety obecnie ich los jest nieznany.

Niszczejącą świątynię przekazano parafii greckokatolickiej w Wałczu dopiero w 1994 r. Nie był to jednak początek historii parafii. W 1947 r. w wyniku Akcji „Wisła” na teren ziemi wałeckiej przesiedlono 2734 osoby narodowości ukraińskiej, co stanowiło 6% jego mieszkańców. Mimo prób pozbawienia ich własnej narodowości, kult religii greckokatolickiej przetrwał, a jego ukoronowaniem było otrzymanie własnej świątyni. Podjęto decyzję o remoncie i dostosowania wnętrza do potrzeb kultu wschodniego.

Obecnie świątynia ma charakter jednonawowej, salowej, poprzedzonej przedsionkiem. Wejście do prezbiterium zamyka ikonostas (ściana z ikonami, która w cerkwi znajduje się między miejscem ołtarzowym i nawą, przeznaczoną dla wiernych) wykonany współcześnie (1996 r.), zaprojektowany przez kijowską artystkę Walentynę Biriukowicz. Jej autorstwa są również ikony. Stolarkę wykonał Zbigniew Marus ze Starego Chwalimia k/Barwic.

Carskie wrota (główne drzwi ikonostasu) zawierają wizerunki: Najświętszej Marii Panny, Zwiastowania z Archaniołem Garbrielem. Poniżej czterech ewangelistów: Mateusza, Łukasza, Jana i Marka. Drzwi te otwierane są tylko podczas nabożeństw (wyjątkiem jest tydzień paschalny, kiedy to otwarte dzień i noc wszystkie drzwi ikonostasu symbolizują otwarty grób Chrystusa), a przejść może przez nie tylko kapłan (w wyjątkowych sytuacjach diakon). Drzwi po prawej i lewej stronie noszące miano diakońskich przedstawiają: postać św. Ławrentija, po jego bokach św. Mikołaj Cudotwórca i Matka Boska z siedzącym na kolanach Chrystusem Królem (lewe) oraz św. Stefan, a po jego bokach: Chrystus Król (Panujący) i scena Podniesienia Krzyża Świętego (prawe). Przejść przez nie mogą osoby duchowne oraz mężczyźni świeccy pomagający w sprawowaniu mszy. Górna część ikonostasu przedstawia sceny z życia Jezusa Chrystusa - Narodzenie Chrystusa, Chrzest Chrystusa, Wskrzeszenie Umarłych, postać Chrystusa Pantokratora, Wniebowzięcie NMP, Zesłanie Ducha Świętego i Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

W prezbiterium zachowano stary rzymskokatolicki krucyfiks.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
- parafia należy do eparchii wrocławsko-gdańskiej i znajduje się na terenie dekanatu koszalińskiego
- proboszczem parafii jest ks. Arkadiusz Trochanowski
- nabożeństwa odbywają się: w dni powszednie – 10.00, niedziele – 10.00, święta – 8.30 i 17.00
- cerkiew położona jest przy ul. 12-go Lutego 3 w Wałczu
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Martew
--- miejsce na reklamę ---

Bronikowo
--- miejsce na reklamę ---

JastrowieNadarzyceVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Iłowiec

(niem. Polniche Fuhlbeck)

Szlak niebieski ZP 1127

Rogaliki

Szlak Dobrzycą

  • Polecamy
?>