Rezerwat 'Golcowe Bagno'

Rezerwat  'Golcowe Bagno' Rezerwat powstał w 1990 roku, swoją ochroną objął blisko 124 ha, z czego ochroną ścisłą teren 26 ha. Terytorialnie podlega Leśnictwu Golce. Nadzór nad nim sprawuje Nadleśnictwo Wałcz. Położony jest na obszarze chronionego krajobrazu - Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 - Puszcza nad Gwdą. Swoją nazwę zawdzięcza, położonej nieopodal, miejscowości Golce. W obrębie chronionego obszaru znajduje się jezioro Czaple. Rezerwat ma ogromną wartość dydaktyczną i naukową. Gatunki roślin, zwłaszcza mszaki, które w innych rejonach kraju uważa się za wymierające, tu występują w sporej ilości.
Rezerwat powstał w celu ochrony niespotykanego na taką skalę torfowiska mszarnego z naturalną roślinnością torfotwórczą w stadium niezakłóconego przez człowieka rozwoju. Jest to największe na Pomorzu, dynamicznie rozwijające się trzęsawisko. Położone w pojeziernej rynnie, długości 1,5 km, przyjęło formę płaskiego trzęsawiska, ugniatającego się i kołyszącego przy stąpaniu. Wyglądem przypomina bezkresny dywan torfowców unoszący się na wodzie. Torfowisko urozmaicone jest skarlałymi sosnami oraz oczkami wodnymi.
Roślinność występująca na terenie rezerwatu ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju i zachowania rzadkich w kraju gatunków torfu typu przejściowego: mszarno - bagnicowego, mszarno – turzycowego i mszarno – wełniankowatego. Flora ma niezwykle wyspecjalizowany charakter, występuje tu niewielka ilość gatunków, jednak ich obfitość jest fenomenem na skalę kraju (populacja bagnicy błotnej należy do największej w nadbałtyckim pasie Polski).
Do roślin objętych ochroną znajdujących się na terenie rezerwatu należą:
- turzyca bagienna,
- bagnica błotna,
- przygiełka biała,
- bagnica torfowa,
- rosiczka okrągłolistna,
- widłak goździsty,
- bagno zwyczajne.
Spotkać można tu również kilkadziesiąt gatunków chronionych ptaków, gadów i płazów. Północna strona rezerwatu przyjęła formę zawieszonego torfowiska, teren jest niebezpieczny dla próbujących wejść w jego obręb.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

StrzalinyJastrowie
--- miejsce na reklamę ---

NadarzyceLaski WałeckieTuczno
--- miejsce na reklamę ---

MirosławiecCzłopaVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Bank fotografii serwisu UrokiPojezierza.pl

Poradnik kajakarza

Rezerwat "Strzaliny koło Tuczna"

Ateny Wałeckie

I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

  • Polecamy
?>