Rezerwat 'Mszary Tuczyńskie'

Rezerwat faunistyczny na terenie gminy Tuczno powstał w 1988 roku. Włączony w obszar miasta, znajduje się na jego zachodnim krańcu. Ochronie rezerwatowej podlega obszar łąki i pasa przybrzeżnego jeziora Tuczno o łącznej powierzchni 6,10 ha. Administracyjnie podlega Nadleśnictwu Tuczno. Położony na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza na Drawą.
Rezerwat powstał w celu ochrony źródliskowego wiszącego torfowiska, pozostającego trwale pod wpływem wód źródliskowych oraz szaty roślinnej, charakterystycznej dla tego typu obszaru, unikatowej w skali kraju. Obszar chroniony ma kształt, opadających ku brzegowi jeziora, tarasów. Składa się głównie z mechowisk i mokrych łąk, które porastają niskie zioła i rozbudowana warstwa mszysta. Podłoże zawsze jest przepojone wodami źródliskowymi.
Mszary Tuczyńskie wyróżniają się niespotykanym bogactwem chronionych gatunków storczykowatych. Wyróżniono 7 gatunków, m.in. storczyk krwisty, szerokolistny, plamisty, kruszczyk błotny, podkolan biały.
Pod względem roślinności ciekawe są również enklawy leśne rezerwatu. Spotkać tam można w drzewostanie olszę szarą, a w runie śledzienicę skrętolistną i rzeżuchę gorzką.

Ogółem stwierdzono tu występowanie 304 gatunków roślin, w tym 249 gatunków roślin naczyniowych i 45 gatunków mszaków. Poza wymienionym wcześniej, do gatunków objętych ochroną zalicza się:
- kukułka zaniedbana
- listera jajowata
- grążel żółty
- mokradłoszka nastroszona
- drabik drzewkowaty
- tujowiec delikatny
- fałdownik nastroszony
Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza tego typu torfowisko, wstęp na jego teren jest zabroniony.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Martew
--- miejsce na reklamę ---

StrzalinyMarcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecCzłopaVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Kościół pw. św. Józefa w Zdbowie

Cerkiew greckokatolicka

Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu

Borne Sulinowo

(niem. Gross Born)

Rezerwat "Diabli Skok"

  • Polecamy
?>