Gdzie kupić kartę wędkarską?
Wędkarstwo - Pojezierze Wałeckie

Kto zamierza łowić ryby na wędkę zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, powinien posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez rybackiego gospodarza wody, na której połów się odbywa. Gospodarzami rybackimi wód śródlądowych w Polsce są m.in.: Polski Związek Wędkarski, spółdzielnie i gospodarstwa rybackie oraz osoby fizyczne.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce - jeżeli wykupili licencję na wędkowanie oraz osoby wędkujące w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.Kartę wędkarską można zakupić w:

siedzibie Zarządu Koła PZW Miasto - Wałcz w dniach:
WTOREK godz. 10.00-13.00
ŚRODA godz. 13.00-16.00 (od 02.01.20 do 30.04.2010r.)
PIĄTEK godz. 10.00-13.00

ul. Orla 3, Wałcz
tel. (067)258 46 29

na jeziora: Raduń Duży, Raduń Mały, Chmiel Mały, Cegielnia, Długie, Ostrowiec Duży (Klubowe), Ostrowiec Mały, Ostrowiec Płytki, Ostrowieckie Małe, Łabędzkie, Głębokie, Lubno Małe, Żabie, Rakowe Małe, Karasiowe, Bagienne, Oczko, Jeleń, Sołtyskie, Małe Długie, Jeziorko, Golce, Chmiel Duży, Zamkowe.Podczas wędkowania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Wędkarzy łowiących ryby w wodach PZW dodatkowo obowiązują postanowienia zawarte w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustalone w regulaminie dobowe limity połowu ryb. Limity te nie obowiązują wędkarzy łowiących ryby w wodach innych gospodarzy rybackich, o ile w zezwoleniu nie ma takiej adnotacji. Niemniej jednak gospodarz wody powinien określić w zezwoleniu (lub regulaminie łowiska specjalnego) prawa i obowiązki wędkarza, które miałyby zastosowanie na udostępnionym do wędkowania akwenie. Należy również pamiętać o tym, że sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być zarejestrowany, tzn. oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny. Rejestrację sprzętu przeznaczonego do amatorskiego połowu ryb dokonuje Starostwo Powiatowe w Wałczu. Uwaga: w wielu ośrodkach wczasowych wypożycza się turystom łodzie nie zarejestrowane!

Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl\PZW Wałcz

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

CzłopaKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

NadarzyceTuczno
--- miejsce na reklamę ---

MirosławiecBronikowoLaski WałeckieVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Bank fotografii serwisu UrokiPojezierza.pl

Jak powstało Pojezierze Wałeckie?

Szlak zielony ZP 1133

Rezerwat "Diabli Skok"

  • Polecamy
?>