Rezerwat 'Rosiczki Mirosławieckie'

Rezerwat florystyczny powołano w 1989 roku do ochrony trzech gatunków owadożernej rosiczki (okrągłolistna, długolistna, pośrednia). Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha na terenie leśnictwa Nieradź. Administracyjnie podlega Nadleśnictwu Mirosławiec.
Poza wspomnianymi rosiczkami, które stanowią największą atrakcję rezerwatu ochroną objęto również bagno trzęsawiskowe wraz z porastającą je roślinnością mszarną i moczarową. Teren bagienny stwarza pozór wielkiej, porośniętej kolorowymi mchami łąki. Jest to jednak wrażenie zdradliwe. W rzeczywistości jest to kołyszący i uginający się pod wpływem stąpania kożuch mchów pokrywający oczka wodne i przewodnione dolinki. Pod wpływem ciężaru mszarny dywan może się rozerwać i spotka nas niespodziewane i niezbyt przyjemne taplanie w błocie. Zdarzyć się to jednak może tylko tym, którzy nie zważając na naturalną przeszkodę (pas wody), otaczającą bagna, postanowi bliżej zapoznać się z rezerwatem.
Do gatunków chronionych na terenie rezerwatu należą: paprotniki, mszaki, wątrobowce, torfowce.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

JastrowieStrzaliny
--- miejsce na reklamę ---

PróchnowoCzłopa
--- miejsce na reklamę ---

MirosławiecMartewKłębowiecVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

O czarodziejskiej górce

Podwodny las - Borne Sulinowo

Gospodarka

Kościół w Martwi

pw. Matki Boskiej Różańcowej

  • Polecamy

komis wałcz kom-tad

Darmowy wpis do bazy noclegowej

?>