Gospodarka

Surowce
Z surowców kopalnych na terenie powiatu wałeckiego występują i są eksploatowane złoża żwiru oraz kredy pojeziernej. Mimo znaczących złóż torfu nie wydano żadnego pozwolenia na jego wydobycie. W Mirosławcu eksploatowane są złoża wody mineralizowanej. Duża powierzchnia lasów sprzyja podaży drewna przemysłowego i opałowego.

Podmioty gospodarcze
Łącznie zaewidencjonowanych było w końcu 2004 roku 5.830 podmiotów gospodarczych, w tym 5.571 firm prywatnych. Podmioty gospodarcze, w których zatrudnienie wynosi powyżej 20 osób nie przekracza 100 firm, w tym 10 firm o zatrudnieniu ok. 250 osób. Dominują firmy handlowe i produkcyjno – usługowe, najliczniej 1-osobowe.

Przemysł – najważniejsze branże i firmy Na terenie powiatu wałeckiego nie ma dużych zakładów przemysłowych. Występują wyłącznie przedsiębiorstwa średnie i małe. Do 1990 roku występowały duże przedsiębiorstwa, głównie państwowe gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa budowlane, których majątek został sprzedany bądź wydzierżawiony. Na bazie tego majątku powstały zakłady prywatne. Średniej wielkości zakłady skupione są w Wałczu. Są to przedsiębiorstwa, które powstały bądź rozwinęły się po 1990r. i zatrudniają do 250 pracowników i należą do nich:

EKOMECH Wałcz, Sp. z o.o., branża mechaniczna, produkcja w części eksportowa,
VNH Fabryka Grzejników, Wałcz, Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, - zakład produkuje grzejniki stalowe, produkcja dla odbiorców krajowych i na eksport – pierwotny kapitał austriacki,
Zakład Części Rowerowych ROMET w Wałczu, Sp. z o.o., produkujący części do rowerów dla krajowych odbiorców i na eksport,
Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu jako producent odzieży,
VICTORIA CYMES Sp. z o.o. w Wałczu, producent syropów i napojów,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałczu Sp. z o.o. świadczące usługi przewozów pasażerskich w regionie,
Fabryka Kabli i Przewodów DRUT-PLAST Sp. z o.o. producent kabli i przewodów.

W grupie średniej wielkości przedsiębiorstw występują również:
Zakład Mechaniczny METALTECH w Mirosławcu Sp. z o.o. – producent przyczep i maszyn rolnych,
LUDWIG CZEKOLADA Sp. z o.o. Tuczno – producent wyrobów czekoladowych
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

StrzalinyNadarzyce
--- miejsce na reklamę ---

Kłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaPróchnowoVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Bogactwa naturalne

Geografia regionu - Pojezierze Wałeckie

Rejs po Raduniu

Szlak zielony WK 3507

  • Polecamy
?>