Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna
Przemysław Bartosik

Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna Światło dzienne ujrzała nowa publikacja historyczna pt. "Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna" autorstwa dra Przemysława Bartosika. Dwustu stronicowa książka wydana nakładem 300 egzemplarzy przez Miasto i Gminę Człopa.
W publikacji znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: Człopa w okresie nowożytnym, Schloppe "oczami" XIX-wiecznych "Dzienników", Informator "Kruk" z Drzonowa, Powojenni nauczyciele z terenu Ziemi Człopiańskiej, Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Człopie w latach 1951-1955, Tajny Współpracownik "Uważny" z Człopy oraz Życie kulturalne w Człopie na przełomie lat 70/80 XX w.
Przedstawiono również informacje o cholerze w Schloppe, majątku w Drahnow, którego właścicielem był Adolf Eduard von Dewitz (1808-1864), zaprezentowano także wspomnienia Niemców, historię miasta według dr. Władysława Jana Grabskiego, dokumentację źródłową dotyczącą problematyki gospodarczej gminy Trzebin po II wojnie światowej oraz sylwetki Sławomira Łozowskiego i ks. Tomasza Tarczyńskiego. W "Śladach przeszłości" zamieszczono fotografię płyty nagrobnej "Martha 1881", znajdującej się przy ul. Południowej w Człopie.

W przedmowie burmistrza Człopy, Zdzisława Kmiecia, czytamy: "Cofamy się do wydarzeń zarówno tych dalszych, jak i nieodległych, odsłaniających nieznane wątki z przeszłości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obraz Schloppe uwieczniony na fotografiach, ale również historia najnowsza miasta, rozpatrywana na łamach książki w różnych aspektach problemowych. Pamiętajmy, że historię tworzą ludzie, ślad po niektórych z nich, żyjących niegdyś na Ziemi Człopiańskiej, pozostanie w naszej pamięci również dzięki niniejszemu opracowaniu".

Dr Przemysław Bartosik odnotował, że o księciu Dzierżykraju z Człopy pisali P. Hammling oraz P. Grossert. W "Herbach rycerstwa polskiego" wspomniano o księciu Dobromirze z "de Słopa". Z kolei w "Starożytnościach polskich" na temat Szlopy zanotowano: "miasteczko (...) między dwoma jeziorami, nad rzeczką przez nie przechodzącą, w dole błotnym, w okolicy piaszczystej i lesistej, wzgórza okoliczne pokryte są karłowatą sośniną". Wiadomo również, że w pruskich materiałach aktowych Schloppe określano mianem miasteczka (Städtchen). Stosowano inne określenia uzupełniające, np. miasteczko źle zabudowane: "Schloppe offene und schlecht gebaute Städtchen". Wymieniano również miasteczka "biedne, zubożałe", "pozbawione źródeł utrzymania", "wyniszczone" lub "zadłużone i bez środków utrzymania": "Schloppe ist besonders sehr arm".

Opracowanie ma charakter popularnonaukowy. Część zagadnień została przygotowana w oparciu o kwerendy źródłowe przeprowadzone w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu oraz w Archiwum Państwowym w Szczecinku i Pile.
Autor \ źródło:

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Człopa
--- miejsce na reklamę ---

StrzalinyJastrowie
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecMartewVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Zachowanie się w lesie i na szlaku

Grupa Warowna Marianowo

Gdzie kupić kartę wędkarską?

Wędkarstwo - Pojezierze Wałeckie

Szlak żółty ZP 301

  • Polecamy
?>