IV Forum LOT i Konwent Burmistrzów w Wałczu

IV Forum LOT i Konwent Burmistrzów w Wałczu Dnia 15 i 16 grudnia 2011 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyło się IV Zachodniopomorskie Forum Turystyki. W ramach Forum zawarły się dwa wydarzenia: Spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych i Grup Partnerskich Sektora Turystyki oraz Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego – w sumie w obu częściach udział wzięło ponad 200 osób.
Spotkanie otworzył prezes Forum Turystyki Regionów Marek Migdal wraz z prezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Waldemarem Miśko. Gośćmi specjalnymi konferencji była wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Przewodniczący Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Zbigniew Frączyk i wiceprezes LOT Kraina Lessowych Wąwozów Wiesław Czerniec. Zaproszenie otrzymali również Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Podsekretarz Stanu w Departamencie Turystyki MSiT Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.

W czwartek zaprezentowano efekty realizacji cyklu trzech projektów wspierających tworzenie i aktywizację Lokalnych Organizacji Turystycznych realizowanych od 2008 roku przez Forum Turystyki Regionów. Uzupełnieniem tych prezentacji były wystąpienia partnerów projektów – organizacji na szczeblu krajowym i regionalnym zajmujących się wspieraniem rozwoju turystyki. Głównym tematem poruszanym podczas tego spotkania była współpraca na linii przedsiębiorcy – jednostki samorządu terytorialnego – organizacje branżowe. Głośno sygnalizowanym problemem była potrzeba współpracy, wzajemnego wsparcia i dialogu. Obecnie pierwszoplanowym działaniem powinno być zrozumienie potrzeby dziania RAZEM i stworzenia wspólnej platformy komunikacji. Zgodnie uznano, że to jest kluczem do sukcesu w rozwoju zachodniopomorskiej turystyki. Niezwykle ważnym zagadnieniem była kwestia tworzenia zachodniopomorskich produktów turystycznych – otwierających województwo na turystykę krajową i zagraniczną, dostępnych dla wszystkich grup odbiorców.
W czwartek po konferencji odbyła się wyjątkowe wydarzenie w zachodniopomorskiej turystyce. Po raz pierwszy liderzy w branży turystycznej uhonorowani zostali statuetkami Gryfa Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach. W kategorii samorządów za wzorcowe przekazanie zadań własnych gminy do realizacji przez Lokalną Organizację Turystyczną wyróżniony został Urząd Miejski w Szczecinku; nagrodę odebrał Piotr Misztak - prezes Szczecineckiej LOT. Statuetkę Gryfa dla Starostwa Powiatowego w Łobzie za zaangażowanie na rzecz utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej odebrał wicestarosta Jan Zdanowicz, a w imieniu Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju, który otrzymał wyróżnienie za zainicjowanie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w oparciu o konkretny cel produktowy, nagrodę odebrał Tomasz Chmielewski – prezes LOT Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy. W kategorii lokalnych organizacji turystycznych statuetki otrzymali: - Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna - za wzorcową współpracę na linii władze gminy-branża turystyczna (nagrodę odebrała wójt gminy Mielno Olga Roszak-Pezała), - Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo - za aktywność i pomysłowość w promocji turystyki lokalnej (nagrodę odebrali wiceprezes LOT Zbigniew Konieczny oraz skarbnik organizacji Jolanta Karwowska) - Lokalna Organizacja Turystyczna „Wokół Drawy” - za aktywność i skuteczność na początku działalności (w imieniu organizacji nagrodę odebrał Andrzej Górski – prezes LOT „Wokół Drawy”).
Indywidualną nagrodę za sprawność działania i umiejętność konsolidacji ludzi wokół Lokalnej Organizacji Turystycznej otrzymał Andrzej Górski, założyciel i prezes LOT „Wokół Drawy”.

Nagrody przyznała Kapituła w składzie: Dorota Namirowska-Sznycer – prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, Marek Migdal – prezes Forum Turystyki Regionów, Instytut Wspierania Turystyki, Waldemar Miśko – prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prof. dr hab. Jan Karwowski – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wojciech Heliński – prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

Drugi dzień był spotkaniem praktyków, którzy w grupach panelowych dyskutowali nad dalszą strategią współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki w województwie. Samorządowcy na Konwencie natomiast podjęli niezwykle ważną kwestię nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

„Nauczmy się tego, że wszyscy żyjemy z turystyki” – tak podsumowała czwartkowy dzień wiceprezes POT dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. Tym zdaniem my również podsumowujemy relację z tego ważnego spotkania.
Autor \ źródło: forumturystyki.pl, iwt.org.pl, UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MirosławiecKłębowiecNadarzyce
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaMarcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

TucznoPróchnowoVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Grupa Warowna Góra Wisielcza

Flora

Żubry

Komunikacja w regionie

  • Polecamy
?>