Zdbowo
(niem. Stibbe)

Wieś założona w 1306 r. przez rodzinę Boltów. Poprzez prawo lenne pod zwierzchnictwem rodu Wedlów, a później ich bezpośrednia własność, do momentu wygaśnięcia rodu. Przechodziła zmienne koleje losów. W 1590 roku Zdbowo spłonęło. Dochodziło do wewnętrznych podziałów miejscowości między kilku krewnych. Na jej terenie dochodziło również do starć na tle religijnym. W ich wyniku rozebrany został pierwszy kościół pochodzący z XIV wieku. Kolejny powstał w 1819 r. i dotrwał do dziś. Na terenie przykościelnym ciekawa klasycystyczna budowla – mauzoleum rodziny Ree, powstała w XIX wieku. Na terenie prywatnej posesji zachował się pomnik poświęcony poległym mieszkańcom wsi w czasie I wojny światowej.
Wieś leżąca przy lokalnej trasie Wałcz – Strączno. Otoczona pagórkowatym, bezleśnym terenem.
WARTO ZOBACZYĆ
- na terenie przykościelnym mauzoleum rodziny Ree

INFORMACJE PRAKTYCZNE
- Połączenie PKS Z Wałczem i Tucznem
- Sklep spożywczy
Autor \ źródło: Lena


Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MirosławiecMarcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

BronikowoPróchnowoKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

TucznoVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak czerwony (im. IV Dywizji Piechoty)

ZW 1135c

Betyń Wielki, jez.

(Bytyń Wielki, niem.Grosser Böthin See)

Pierogi z kapustą i grzybami

Szlak Gwdy

  • Polecamy

komis wałcz kom-tad

Darmowy wpis do bazy noclegowej

?>