Decydujmy razem na temat turystyki

Decydujmy razem na temat turystyki W Wałeckim Centrum Kultury 11 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dotyczące projektu "Decydujmy razem".
Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez: wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej, stworzenie mechanizmy oceny i monitoringu partycypacji społecznej, opracowanie i przygotowanie do
wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej oraz upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych.
Gmina Miejska Wałcz, w ramach projektu, wdraża mechanizmy partycypacji społecznej powołując zespół partycypacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
W pierwszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wałcz, przedsiębiorcy branży turystycznej, przedstawiciele instytucji sportowych, rekreacyjnych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele związani częściowo z turystyką.
Wszyscy zainteresowani pracą w zespole oraz tworzenia strategii rozwoju turystyki na terenie Gminy Miejskiej Wałcz zapraszamy do kontaktu z animatorem projektu Anną Gródką w Urzędzie Miasta Wałcz lub pod numerem telefonu: 67 258 44 71 w. 56
Serwis UrokiPojezierza.pl bierze udział w tworzeniu strategii pracując w w/w zespole.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Laski WałeckieKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

Marcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

WałczVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Zamek Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie

Szlak zielony ZP 1133

Kłębowiec

(niem. Klausdorf)

Kościół pw. św. Józefa w Zdbowie

  • Polecamy

Darmowy wpis do bazy noclegowej

komis wałcz kom-tad

?>