Niedaleko Wałcza, w pobliżu wsi Rutwica, znajduje się miejsce budzące ciekawość, emocje, a nawet spory – to górka czarodziejską lub magnetyczną zwana. To miejsce, gdzie rozlana woda płynie pod górę, butelka, położona na szosie, toczy się szybko pod górę, a samochód, mimo wyłączonego silnika, wjeżdża szybko – również pod górkę. Im zaś większy i cięższy to samochód, tym szybciej jedzie.
Różne  »» więcej


Zamek Wedlów – Tuczyńskich jest jednym z ciekawszych zabytków ziemi wałeckiej. Najstarsze fragmenty jego murów pochodzą z XIV wieku, więc jak przystało na tak starą budowlę, zamieszkiwany jest przez duchy. Można tu czasem zobaczyć białą damę, czasem giermka w stroju myśliwskim, czasem oboje kochanków.
Ich dramat rozegrał się ponoć w XVI wieku (choć niektóre powieści twierdzą, że było to o sto  »» więcej


Przed wiekami, we wczesnym średniowieczu, na półwyspie wcinającym się w jezioro Bytyń Wielki znajdował się gród Bytyniem lub Bytomem zwany. Na początku XII wieku jego mieszkańcy sprzeciwili się Bolesławowi Krzywoustemu, gród więc został spalony i zrównany z ziemią. W późniejszych latach, ponieważ sława o walecznym grodzie przetrwała, w pobliżu jeziora Bytyń, na pagórkowatym terenie zbudowano zamek, który był siedzibą starosty  »» więcej


Jak stare opowieści głoszą, kiedy Pan Bóg zakończył swe dzieło tworzenia ziemi i wprawił ją w ruch obrotowy przyglądał się jej dłuższy czas. Spojrzał na piękne góry i uśmiechnął się, popatrzył na oceany i również się uśmiechnął. Później z troską pochylał się nad różnymi fragmentami kuli ziemskiej. Tu dołożył złoża węgla, tam rudy metali, tu rzucił szlachetne kamienie, tam sól,  »» więcej
Henryku Blankenburgu, raptusie i okrutniku, czyli wielki zajazd na ziemi wałeckiej


Henryk Blankenburg, który po wymarciu rodu Wedlów Frydlandzkich odziedziczył Mirosławiec wraz z całym kluczem dóbr, był człowiekiem o wyjątkowo trudnym charakterze – wybuchowy zuchwalec, za nic mający prawo ludzkie, nakazy królewskie i przykazania boskie. Wsławił się on okrucieństwem, bezwzględnością. Mówiono o nim już w latach jego młodości „diabeł w ludzkiej skórze”, później przydomek Diabeł Frydlandzki zyskał. Jeszcze wiele lat po  »» więcej


Przed tysiącem ponad lat, tam, gdzie teraz leży Człopa, rozciągała się kraina, którą rządził twardo, ale sprawiedliwie książę Dzierżykraj, Dzierżkiem również zwany. Dobrze swej ziemi strzegł ten książę, wszelkie najazdy sąsiednich władców dzielnie odpierał, sam zwady pierwszy nie szukał. Porządek na swej ziemi zaprowadził, zbójców wytępił, kupcy z dalekiego świata spokojnie mogli z towarami wędrować. Gród obronny zbudował na wzgórzu  »» więcej

VIP

  • Wybierz język
  • Polecamy