Flora

Flora Natura sowicie obdarzyła swoimi darami tereny Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej. Leśnicy czynią bardzo wiele, by zachować dla przyszłych pokoleń wszystko, co najcenniejsze.
Znaczną powierzchnię Pojezierza pokrywają lasy liściaste i mieszane. Wśród iglastych natomiast dominuje sosna. Na lepszych siedliskach rośnie świerk, który często występuje poza swoimi granicami naturalnego środowiska. W lasach gospodarczych zachowały się buczyny, łęgi – w okolicach rzek, a olsy i partie lasów bukowych nad jeziorami. Z innych również często występujących gatunków drzew wymienić należy: brzozę, dąb, jesion i olszę czarną. W rezerwatach gdzie
ochrona roślinności jest większa spotkać możemy wiele sędziwych okazów o obwodzie nawet ponad 3m. Powoduje to, że lasy nabierają znów naturalnego wyglądu, a powalone, murszejące i obrośnięte grzybami, mszakami i porostami drzewa budują puszczański charakter. W rezerwacie „Glinki” możemy spotkać okazałe drzewa osiągające wiek ponad 180lat. Buki mają tutaj do 37m wysokości, a ich pnie mają 3,6m w obwodzie. Dęby zaś są jeszcze grubsze – do 4,3m w obwodzie.
Interesującym przyrodniczym zjawiskiem na Pojezierzu są liczne zbiorowiska roślin torfowych. Rezerwaty kryją wiele pięknych roślin m.in.: wełniankę alpejską, turzycę torfową, biegnicę torfową, turzycę obłą, wełniankę delikatną i inne rzadkie trawy łąkowo-bagienne. W okolicach Mirosławca w rezerwacie „Rosiczki pod Mirosławcem” na potorfiach torfowiska wysokiego występuje pło mszarne, na którym rozwija się bogata populacja rzadkiej, subatlantyckiej rosiczki pośredniej. W tym samym miejscu spotkać możemy również rosiczkę okrągłolistną. Przed nieumyślnym zniszczeniem tych roślin chroni je typowy torfowiskowy bór bagienny.
W rezerwatach florystycznych występują wapniolubne zespoły mszysto-turzycowe na kredzie jeziornej z nieprzeciętnym bogactwem chronionych storczyków, do których należą: lipiennik Loesela, podkolan biały, kruszczyk błotny, storczyk kukawka, storczyk krwisty i szerokolistny.
Ciekawy zaskoczeniem podczas spacerów po lesie będzie niewątpliwie spotkanie wiekowych i okazałych drzew, które uznano za Pomniki Przyrody. W gminie Człopa w Drzonowie możemy podziwiać imponujący okaz lipy szerokolistnej o wieku ponad 600 lat i obwodzie pnia 7,05m. Najwspanialszymi bukami zachwycać się można w leśnictwie Laski w gminie Wałcz, gdzie drzewa są zrośnięte z 3-4 pni i osiągają obwód 5,4m. Nie można zapomnieć o 800 letnim Pomniku Przyrody „Dębie Piastowskim”, z którego niestety pozostało niewiele, choć zadziwia do dziś.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MarcinkowiceBronikowo
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecWałcz
--- miejsce na reklamę ---
VIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Żubry

Rezerwat 'Rosiczki Mirosławieckie'

Planowanie wędrówki

Szlak żółty ZP 1129y

Wałcz – J. Smolno – J. Łubianka – Ostrowiec (14km)

  • Polecamy
?>