Obiekty poświęcone poległym
w czasie I wojny światowej

Obecnie, właściwie na każdym kroku, natrafić można na miejsca upamiętniające walki w czasie II wojny światowej. Otaczane są kultem, pamiętamy o nich, dbamy o mogiły. Całe szczęście coraz mniej jest miejsc zaniedbanych, nawet jeśli są to miejsca ostatniego spoczynku żołnierzy niemieckich. Sądzę, że dobrą zasadą jest tu wychodzenie z założenia, że szczątki naszych żołnierzy rozsiane są po całym świecie i skoro chcemy, aby otaczano je szacunkiem to również na własnym terenie, chociaż minimum wzajemności musimy okazywać.
Inaczej rzecz ma się z miejscami, które upamiętniają poległych w czasie I wojny światowej. Niegdyś właściwie w każdej miejscowości, z której ktoś nie wrócił z wojny stawiano pomnik z pamiątkową inskrypcją i nazwiskami poległych. Do naszych czasów dotrwało niewiele takich miejsc. Część uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a to, co jakimś cudem zostało w nienaruszonym stanie usunięto w wyniku powojennych wydarzeń. Zacierano wszelkie pozostałości po dawnych mieszkańcach tych terenów, a na pamiątkowych pomnikach wykuwano inskrypcje chwalące dzielność żołnierzy polskich i radzieckich.

Dotychczas udało nam się odkryć kilka miejsc, w których zachowały się takie obiekty:
- płaskorzeźba na cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża w Wałczu
Przedstawia ona postać Chrystusa pochylającego się nad kobietą z dzieckiem. Jest to hołd złożony ofiarom I wojny światowej – Jezus pociesza wdowę i sierotę po poległym żołnierzu. Pierwotnie na ścianach kaplicy umieszczone były także tablice z wyrytymi nazwiskami mieszkańców Deutsch Krone (Wałcza), poległych w czasie I wojny światowej. Niestety obecnie ich los jest nieznany.

- dzwon w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie
Dzwon powstały w 1923 r. opatrzony jest inskrypcją: NA PAMIĄTKĘ NASZYM POLEGŁYM 1914 - 1923

- pomnik w miejscowości Hanki
Przy kościele, na dawnym cmentarzu znajduje się pomnik, który upamiętniał poległych mieszkańców miejscowości. Obecnie znajduje się na nim inskrypcja upamiętniająca żołnierzy polskich poległych w walkach o Hanki.

- pomnik w miejscowości Miłogoszcz
Tuż przy drodze znajduje się obelisk kiedyś poświecony żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej. Obecnie inskrypcja poświęcona jest „poległym w walce o jej wyzwolenie 1945-1960”

- Drzonowo Wałeckie, Jaglice, Przelewice, Rudki
Pozostałości pomników, dziś stanowią podstawę figur, umiejscowione przy kościołach.

- Łowicz Wałecki
Zachowany pomnik znajduje się na terenie przykościelnym.

- Jeziorki
Pomnik na terenie przykościelnym, inskrypcja zamalowana farbą.

- Zdbowo
Na terenie prywatnej posesji znajduje się pomnik z zachowaną inskrypcją.

- Dzikowo
Przy drodze znajduje się zachowany pomnik z ciekawa rzeźbą gołębia.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

CzłopaKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

Jastrowie
--- miejsce na reklamę ---

BronikowoVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak żółty ZP 301

Szlak niebieski WK 3508n

Nadarzyce - rezerwat 'Diabli Skok' (11km)

Ochrona przyrody

Raduń, jez.

(niem. Gross Radun See)

  • Polecamy
?>