Grupa Warowna Marianowo

Grupa Warowna Marianowo z założenia miała być drugim tego typu obiektem w Wałczu. Budowana w latach 1932 - 1938 nie została jednak ukończona. Powstał jeden, z dwóch planowanych, B – Werków. Położona w okolicy jezior Chmiel Duży i Chmiel Mały stanowi unikalny obiekt w skali Wału Pomorskiego. Obiekt ten, jako jedyny na linii Pozycji Pomorskiej, przeznaczony był do obrony w okrążeniu. Założenia taktyczne wykorzystane przy tworzeniu tego ośrodka oporu nie pojawiły się w żadnych innych niemieckich fortyfikacjach.
Grupę Warowną tworzą dwa bloki połączone 30 metrową poterną. Dwukondygnacyjny blok wejściowy stanowi zaplecze techniczne i poza kazamatą flankującą nie posiada uzbrojenia. Znajdowały się tam między innymi – maszynownia, filtr i kuchnia. Główny budynek bojowy ma kształt litery L. Jest to schron jednokondygnacyjny, w którym znajdują się pomieszczenia koszarowe, łączności i dowódcy. Na zakończeniach budowli znajdują się trzy bloki bojowe z kopułami strzelnicowymi. Wybudowano tu jedyny na Wale Pomorskim schron dla armaty ppanc., który scalony był ze schronem bojowym. W czasie walk na przełomie stycznia i lutego 1945 roku Grupa Warowna Marianowo obsadzona oddziałami niemieckimi stanowiła punkt czynnego oporu odwlekający moment zajęcia Wałcza przez oddziały Rosyjskie.
Obecnie schrony Grupy Warownej Marianowo są poważnie uszkodzone. Wysadzono wszystkie pancerze oraz blok wejściowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
- Grupa Warowna Cegielnia
- Grupa Warowna Góra Wisielcza
- Muzeum Ziemi Wałeckiej
- Muzeum Walk o Wał Pomorski
- Przesmyk Morzyca
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

NadarzyceMirosławiec
--- miejsce na reklamę ---

BronikowoTuczno
--- miejsce na reklamę ---

Laski WałeckieWałczJastrowieVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak niebieski ZP 1130n

Leśniczówka Wałcz - Ostrowiec (4 km)

Szlak Cieszynki

Obserwacja przyrody

Przewodnik - Pojezierze Wałeckie

  • Polecamy
?>