Geografia regionu - Pojezierze Wałeckie

Pojezierze Wałeckie rozciąga się na obszarze 1861 km2, na wschód od Równiny Drawskiej po dolinę Gwdy i obejmuje pagórkowaty krajobraz zbudowany z moren starszych od głównej fazy pomorskiej. Teren jest wielce urozmaicony, ponieważ kilka równoleżnikowych wałów moren czołowych przeplata się tu z obszarami wysoczyzn dennomorenowych, a także z polami sandrów i gęstą siecią rzek i jezior.

Najwyższe wzniesienie – Racza (211 m n.p.m.) znajduje się na północ od Mirosławca, a niewiele niższe, Dąbrowa Górna (207 m n.p.m.), wznosi się nad doliną Gwdy na południe od Wałcza. Na wysoczyznach Pojezierza mają swe źródła dopływy Drawy, Noteci oraz Gwdy. Liczne jeziora rynnowe występują w zachodniej części, tworząc ciągi, przez które płyną dopływy Drawy, np. jeziora Liptowskie, Tuczno i Załom. Duża koncentracja jezior znajduje się w centrum mezoregionu wokół największego jeziora Betyń oraz w rejonie Wałcza, gdzie występują piękne jeziora: Nakielno, Raduń i Zamkowe.

Znaczne powierzchnie Pojezierza pokryte są lasami liściastymi i mieszanymi. Wśród lasów gospodarczych zachowały się liczne fragmenty buczyn, grądu zachodniopolskiego, w dolinach zaś rzek – łęgi, a nad jeziorami – olsy.

Pod względem geobotanicznym Pojezierze Wałeckie jest obszarem przejściowym, na którym spotyka się roślinność pojezierzy zachodnich i północno-wschodnich. Z Pojezierzem Myśliborskim łączy mezoregion występowanie wapiennych jezior oligotroficznych oraz specyficznej roślinności na złożach kredy jeziornej. Z drugiej strony są tu liczne torfowiska mszarne podobnie jak na Pojezierzu Drawskim; największe złoże znajduje się na północ od Strączna w rejonie Wałcza. W rezultacie mezoregion jest znany jako obszar wyodrębniający się szczególnym zagęszczeniem stanowisk różnych elementów fitogeograficznych - zarówno roślin atlantyckich, jak borealnych i górskich. Te szczególne cechy przyrody Pojezierza Wałeckiego dobrze ilustrują rezerwaty istniejące i projektowane.
Autor \ źródło: J. i M. JASNOWSCY: Pojezierze Zachodnio-pomorskie

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MirosławiecJastrowie
--- miejsce na reklamę ---

PróchnowoWałcz
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecMartewVIP

 • Wybierz język

osuszacze budowlane wynajem warszawa

Wynajem nagrzewnic i osuszaczy powietrza w Warszawie Zadzwoń tel. 799 978 679 optimal-osuszanie.pl Zadzwoń 799 978 679
 • optimal-osuszanie.pl
  • Zobacz też

  Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu

  Rejs po Raduniu

  O księciu Dzierżykraju dwie opowieści

  Podwodny las - Borne Sulinowo

  • Polecamy

  komis wałcz kom-tad

  Darmowy wpis do bazy noclegowej

  ?>