Ateny Wałeckie
I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

Początki I LO w Wałczu, zwanego zdrobniale „Kazikiem”, sięgają czasów reformacji. Ich powstanie związane jest bezpośrednio z rozprzestrzenianiem się luteranizmu na terenie ziemi wałeckiej. Aby się mu przeciwstawić, do Wałcza sprowadzony został zakon jezuitów. Dzięki wsparciu ich przez ówczesnego starostę wałeckiego - Jana Gostomskiego, mogli osiedlić się na terenie miasta. Ich główne zadanie polegało na wygłaszaniu kazań, mających nawrócić mieszkańców Wałcza oraz nauczanie w lokalnej szkole. Z czasem ich wpływy wzrosły, starali się zdobyć poparcie dla swoich działań zarówno szlachty katolickiej (Krzysztof Wedel zrefundował im odbudowę spalonej biblioteki), jak i luterańskiej.
Pierwsze plany wybudowania kolegium jezuickiego pochodzą już z 1640 r. Wywiązały się jednak zatargi między jezuitami, starostą, burmistrzem, a bractwem strzeleckim, dotyczące bezprawnego zagarnięcia przez zakonników terenu zwanego Górką Mniszą (dzisiaj teren przy Gimnazjum nr 2). Ostatecznie sprawę rozstrzygnięto na rzecz jezuitów, ale ze względu na bagienne otoczenie wspomnianej Górki postanowiono przeznaczyć pod plac budowy inny teren.
W 1671 r., dzięki nadaniu króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, pod budowę kolegium przeznaczono grunt położony w obrębie murów miejskich, tuż przy rynku (nazywano go Górką Piekarską lub Burmistrzowską). Prace przy budowie szkoły trwały zaledwie rok. Cel ten wsparli m.in. Wedlowie – Tuczyńscy i proboszcz Skrzatuski. Budynek, początkowo drewniany, zyskał zaszczytne miano „Aten Wałeckich”, które przetrwało do dziś. Kolegium przechodziło zmienne losy, borykało się z problemami natury finansowej, klęskami żywiołowymi czy też chorobami atakującymi mieszkańców miasta. Ostatecznie po rozwiązaniu zakonu jezuitów Kolegium stało się Gimnazjum Królewskim.
Wraz ze zmianą włodarzy powstał plan stworzenia nowego budynku, w miejscu dawnego, który ze względu na swój zły stan techniczny stwarzał zagrożenie. W latach 1798 – 1805 powstał główny budynek, do którego dobudowano skrzydła boczne, aż uzyskał kształt, w jakim dotrwał do naszych czasów. Najpiękniejsza dziś część Aten – aula powstała w latach 1881 – 1982.
Od momentu powstania w XVII w. z założenia była to szkoła męska, dopiero po wybuchu II wojny światowej wpuszczono w jej mury kobiety. Przeniesiono tutaj szkołę żeńską z ul. Bydgoskiej i uczennice z narażonego na bombardowania alianckie Wattenscheid w Zagłębiu Ruhry. Po zakończeniu wojny, już w lipcu 1945 r. w ocalałym budynku powstało gimnazjum i liceum polskie.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Martew
--- miejsce na reklamę ---

WałczJastrowie
--- miejsce na reklamę ---

BronikowoKłębowiecTucznoVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak czarny ZP 1134

Zdbowo

(niem. Stibbe)

Rezerwat 'Dolina Rurzycy'

Turystyka konna

  • Polecamy
?>