Pomorska Droga Św. Jakuba – nowy europejski
produkt pielgrzymkowo-turystyczny w Zach-pom

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty szkoleniowe realizowane w ramach projektu „-RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”. Zaproszenie adresowane jest do osób aktywnie uczestniczących w kształtowaniu turystycznej oferty regionu, mających wpływ na rozwój i promocję produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, świadczących usługi m.in noclegowe, gastronomiczne i inne. Warsztaty to także doskonała propozycja dla organizacji działających w obszarze integracji społecznej oraz biorących czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym województwa. Zapraszamy wszystkich stawiających na rozwój własny i rozwój prowadzonej działalności. Projekt ma służyć ożywieniu idei wędrowania Drogami św. Jakuba, które prowadzą przez województwo zachodniopomorskie, a także kreowania tego Szlaku przez mieszkających na nim mieszkańców.
Oferujemy jednodniowe warsztaty w wybranych miejscach na terenie naszego województwa – istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Szlaku (szczegółowy harmonogram poniżej). Podczas warsztatów omówiona zostanie m.in. idea i zasady funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie, motywy pielgrzymowania, korzyści wynikające z położenia na Szlaku, istniejące walory regionu i ich adaptacja dla potrzeb turysty-pielgrzyma. Celem warsztatów jest:
1.podniesienie świadomości na temat idei i zasad funkcjonowania szlaków - Dróg Świętego Jakuba w Europie (w wymiarze religijnym i turystycznym) oraz związanych z tym korzyści dla regionu i lokalnych podmiotów,
2.nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi przy Szlaku i wyłonienie liderów zapewniających funkcjonowanie i trwałość produktu,
3.aktywizacja w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych wokół Szlaku, np. rozwoju oferty kulinarnej, rzemiosła, bazy noclegowej, w tym agroturystyki, uczestniczenia w wydarzeniach związanych ze Szlakiem (Jarmark Jakubowy, Europejskie Dni Dziedzictwa itp.).
Jesteśmy przekonani, że staranne przygotowanie się do wykreowania w naszym regionie nowego produktu turystycznego jest podstawą do efektywnego jego rozwoju w przyszłości. W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom bezpłatny serwis kawowy. Wydamy również zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Miejsca i terminy warsztatów:
Kołobrzeg - 1 lutego 2013, w godzinach 10-15,
Koszalin - 2 lutego 2013, w godzinach 10-15,
Szczecin - 15 lutego 2013, w godzinach 10-15,
Świnoujście - 16 lutego 2013, w godzinach 10-15,
Koszalin - 22 lutego 2013, w godzinach 10-15,
Trzebiatów - 23 lutego 2013, w godzinach 10-15.
Kolejna edycja warsztatów przewidziana jest na marzec i kwiecień i odbędzie się w miejscowościach: Białogard, Polanów, Szczecin, Sławno, Stepnica, Kamień Pomorski. W każdym ze spotkań warsztatowych powinno uczestniczyć nie więcej jak 30 osób reprezentujących różne obszary aktywności z poszczególnych, sąsiadujących ze sobą odcinków Szlaku. Spełnienie tego warunku pomoże w osiągnięciu powyższych celów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania na warsztaty osób, które w możliwie największym stopniu spełnią ww. kryteria. O zakwalifikowaniu osób na warsztaty uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl / UGiM Mirosławiec

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Marcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

PróchnowoJastrowieStrzaliny
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Cerkiew greckokatolicka

Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu

Miasto widmo - Kłomino

Atrakcje turystyczne

Grupa Warowna Góra Wisielcza

  • Polecamy

komis wałcz kom-tad

Darmowy wpis do bazy noclegowej

?>