Zdbowo
(niem. Stibbe)

Wieś założona w 1306 r. przez rodzinę Boltów. Poprzez prawo lenne pod zwierzchnictwem rodu Wedlów, a później ich bezpośrednia własność, do momentu wygaśnięcia rodu. Przechodziła zmienne koleje losów. W 1590 roku Zdbowo spłonęło. Dochodziło do wewnętrznych podziałów miejscowości między kilku krewnych. Na jej terenie dochodziło również do starć na tle religijnym. W ich wyniku rozebrany został pierwszy kościół pochodzący z XIV wieku. Kolejny powstał w 1819 r. i dotrwał do dziś. Na terenie przykościelnym ciekawa klasycystyczna budowla – mauzoleum rodziny Ree, powstała w XIX wieku. Na terenie prywatnej posesji zachował się pomnik poświęcony poległym mieszkańcom wsi w czasie I wojny światowej.
Wieś leżąca przy lokalnej trasie Wałcz – Strączno. Otoczona pagórkowatym, bezleśnym terenem.

WARTO ZOBACZYĆ
- na terenie przykościelnym mauzoleum rodziny Ree

INFORMACJE PRAKTYCZNE
- Połączenie PKS Z Wałczem i Tucznem
- Sklep spożywczy
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

TucznoMarcinkowice
--- miejsce na reklamę ---

NadarzyceBronikowo
--- miejsce na reklamę ---

JastrowieVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Czarodziejska Górka

Chmiel Wielki, jez.

(Chmiel Duży, Wojskowe, Głębokie, niem. Grosser Kamel See)

Szlak żółty WK 3501

Dzwony z Jeziora Bytyń

  • Polecamy

Darmowy wpis do bazy noclegowej

komis wałcz kom-tad

?>