Polityka prywatności serwisu

Każda osoba przeglądająca oraz korzystająca z zawartości serwisu Urokipojezierza.pl akceptuje wszystkie poniżej przedstawione zasady korzystania, czyli Politykę prywatności. Serwis, w tym jego struktura oraz projekt graficzny, stanowią własność Właściciela oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zmianami).
Zabronione jest kopiowanie serwisu oraz jego elementów (w tym: informacji, tekstów, zdjęć, grafik, znaków towarowych na niej zawartych) w celach komercyjnych lub publicznych i wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych, drukowanych i innych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela serwisu.
POLITYKA SERWISU
Serwis Urokipojezierza.pl jest niezależny, apolityczny, areligijny i nie reprezentuje ogólnie rozumianych poglądów politycznych właściciela serwisu, autorów ani poglądów politycznych osób trzecich oraz osób lub/i firm zlecających i dostarczających treści do publikacji na stronach serwisu. Głównym celem realizowanym przez serwis Urokipojezierza.pl jest utworzenie kompleksowego regionalnego systemu promocji turystyki, co pozwoli na podniesienie poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej, wzmocnienie pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy, a także pogłębienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń. Obszarem, który będzie objęty promocją na naszym serwisie jest Pas Pojezierzy Polski. Pojezierze Wałeckie jest pierwszym pojezierzem objętym promocją i informacją na naszym serwisie. Kolejne pojezierza, równiny oraz doliny z pasa pojezierzy będą objęte promocją w przyszłości, co nie znaczy, że firmy, podmioty posiadające osobowości prawną lub osoby fizyczne nie mogą reklamować się u nas oraz korzystać z serwisu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAMIESZCZONE DANE, INFORMACJE
Prawa autorskie do prezentowanej w serwisie bazy danych oraz artykułów podpisanych oraz prawa związane z utrzymaniem domen internetowych wykorzystywanych przez serwis posiada wyłącznie i niepodzielnie Właściciel. W Serwisie zamieszczane są informacje i przedstawiane inne dane, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie. Serwis dokłada starań, aby przedstawione treści były rzetelne i aktualne.
Redakcja nie gwarantuje, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe, wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem otrzymanej informacji lub informacją mijającą się z rzeczywistymi danymi, które zostały nam przekazane. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Redakcja i współpracownicy Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach. Informacje nadsyłane w ogłoszeniach, artykułach i prezentacjach a także opinie zamieszczane w artykułach lub w forach internetowych nie mogą naruszać praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny lub/i obraźliwy. Redakcja Serwisu ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

PRAWA AUTORSKIE DO ZAMIESZCZONYCH ZDJĘĆ, GRAFIKI ORAZ NAGRAŃ
Wszystkie fotografie prezentowane na stronach Urokipojezierza.pl są chronione prawem autorskim i ich używanie bez zezwolenia podlega karze określonej w przepisach prawa polskiego i międzynarodowego. Osobiste i majątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie twórcy. Autorzy zamieszczanych zdjęć, grafik i nagrań nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakichkolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny, zarówno redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
Fotografie zamieszczone na naszym serwisie zabezpieczone będą znakiem wodnym (jakim będzie nasz adres internetowy) przed bezprawnym ich kopiowaniem. W przypadku użycia fotografii w mediach zewnętrznych będą one łatwo rozpoznawalne. Zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć regularnie przeglądają zasoby Internetu sprawdzając, czy nie doszło do naruszenia przysługujących im praw autorskich.
Do zamieszczonych fotografii, grafik i nagrań stosowane są również odpowiednie techniki do indeksowania w zasobach Internetu oraz nowoczesne, cyfrowe sposoby ich weryfikacji.

REKLAMY
Serwis ani właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za zlecone oraz powierzone materiały, treści przez firmy, podmioty posiadające osobowości prawną lub osoby fizyczne w celu sporządzenia lub publikacji gotowych treści reklamowych na stronach serwisu.
Pod pojęciem „reklamy” rozumie się wszelkiego typu treści informacyjne z zakresu turystyki oraz podobnych, artykuły sponsorowane oraz wszelkie inne informacje dostarczane lub/i zlecane serwisowi lub właścicielowi celem publikacji ich na łamach serwisu.
Reklamę mogą zlecić firmy, podmioty posiadające osobowości prawną lub osoby fizyczne z całego pasa pojezierzy.

SYSTEM MAILINGOWY
Serwis UrokiPojezierza.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym użytkownikom na liście mailingowej informacji o o najatrakcyjniejszych imprezach i nowościach, o konkursach z upominkami, które będziemy organizować, informacje o wszelkich inicjatywach związanych z turystyką i rekreację w regionie pojezierza, oferty reklamowe klientów serwisu oraz inne.
W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji. Informacja o tym i o sposobie rezygnacji jest dołączana do każdego wysłanego listu e-mail.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJA IP
Każdy wie, że Internet nie jest anonimowy. Użytkownik serwisu decydujący się na publikację swojego komentarza na łamach serwisu, jednocześnie wyraża zgodę na publikację na łamach serwisu numeru IP komputera, z którego nastąpiło przesłanie wiadomości do serwisu.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody powstałe podczas korzystania z serwisu oraz za błędy w oprogramowaniu przeglądarek internetowych.

Witryna ma jedynie charakter informacyjny i żadna jej treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na tej stronie nie informując o tym każdego użytkownika serwisu.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

KłębowiecTucznoPróchnowo
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaLaski Wałeckie
--- miejsce na reklamę ---

MirosławiecVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Jastrowie

(niem. Jastrow)

Szlak żółty ZP 301

Podwodny las - Borne Sulinowo

Człopa

(niem. Schlopp)

  • Polecamy
?>