Rezerwat 'Wielki Bytyń'

Rezerwat utworzono w 1989 roku, w celu ochrony wartości przyrodniczych jeziora Bytyń i Bytyniec. Obecnie zajmuje on powierzchnię ponad 1900 ha, z czego 45% stanowią wody. Jest to największy rezerwat w województwie zachodniopomorskim. Zlokalizowany na terenie trzech Nadleśnictw – Wałcz, Mirosławiec i Tuczno. Wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu - Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy.
Sercem rezerwatu są jeziora Wielki Bytyń i Bytyniec. Oprócz nich ochroną objęte są jeziora Bobkowe i Głębokie oraz otaczające je lasy i łąki, będące siedliskiem unikatowych okazów fauny i flory. Lasy zajmują 897 ha - w większości sosnowe i mieszane. Strome brzegi największego jeziora – Bytynia, dochodzące do 30 m, porasta buczyna, której jesienne kolory dają dodatkowe walory krajobrazowe. Wysokie skarpy są malowniczo poprzecinane wąwozami i parowami. Na jeziorze Bytyń Wielki znajdują się dwie wyspy, ostoje ptaków, w części zabudowane domkami letniskowymi. Teren niezabudowany pokryty jest wrzosowiskami.

Teren rezerwatu jest ostoją setek gatunków roślin. Wśród nich znajdują się tak unikatowe jak:
- rosiczka okrągłolistna
- bagno zwyczajne
- grzybień biały
- wełnianeczka alpejska
- rzeżucha gorzka
- śledziennica skrętolistna
- grążel żółty
- turzyca rzadkolistna
Równie interesująco przedstawia się świat zwierzęcy. Do najrzadszych stworzeń, na które można trafić na obszarze rezerwatu zaliczyć można:
- pijawki, które swoje siedliska mają tylko w kilku miejscach w Europie
- wydra europejska
- żółw błotny
- bobry
- żubry – po zachodniej stronie jeziora można spotkać przedstawicieli wolno żyjącego stada zachodniopomorskiego, które liczy obecnie ok. 60 żubrów.
Miejsce to polecamy zwłaszcza miłośnikom ornitologii czy też fotograficznych ptasich polowań. Rezerwat stał się ostoją dla wielu gatunków. Spotkać tu można, co oczywiste, niezliczone ilości ptactwa wodnego, ale nie tylko:
– żurawie
– czaple
– kormorany
– kaczki
– łabędzie
– rybitwy
– orlik krzykliwy
– gągoł krzykliwy
– puchacze
Największą atrakcją są orły bieliki, które założyły tu swoje gniazda. Nasz narodowy symbol upodobał sobie to miejsce ze względu na czystość powietrza oraz obfitość pokarmu.
W zagłębieniach wzdłuż cieków wodnych spływających do jezior występują torfowiska z interesującą roślinnością szuwarowa, mechowiskową i leśną.
Przez teren rezerwatu przebiega kilka szlaków turystycznych – piesze i kajakowy. Na obszarze chronionym znajdują się stanowiska archeologiczne, m.in. pozostałości grodziska usytuowanego na półwyspie, nieopodal miejscowości Bytyń (grodzisko wspominane przez Galla Anonima).

INFORMACJE PRAKTYCZNE
- przez teren rezerwatu przebiega szlak wodny – Wałecka Pętla Kajakowa
- wokół jeziora Bytyń Wielki znajdują się miejscowości o charakterze letniskowym – Próchnowo, Drzewoszewo, Nakielno – baza noclegowa i gastronomiczna
- przystań żeglarska w Nakielnie i Drzewoszewie
– możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego
- wędkowanie możliwe tylko z brzegu jeziora i w wyznaczonych miejscach
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

MirosławiecPróchnowo
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaBronikowo
--- miejsce na reklamę ---

KłębowiecVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Zespół pałacowy w Kłębowcu

Fauna - Pojezierze Wałeckie

Atrakcje turystyczne

Turystyka konna

  • Polecamy
?>