Łowiectwo

Liczne jeziora oraz zwarte kompleksy leśne w okolicach Wałcza są nie tylko atrakcją dla turystów, ale także dla szerokiego grona wędkarzy i myśliwych.

W powiecie wałeckim znajdują się 22 obwody łowieckie. Użytkownikami ich są nie tylko koła miejscowe. Cztery z nich dzierżawią myśliwi z Warszawy, jeden z Inowrocławia, 4 z Piły, jeden członkowie Koła Łowieckiego „Kaczor” z Zelgniewa. Dwa obwody są wydzielone i należą do Ośrodka Hodowli Zwierząt lasów Państwowych Nadleśnictwa Wałcz. Bezpośrednio w Wałczu swoją siedzibę mają koła łowieckie „Jeleń” i „Sokół”, a w Szwecji – „Diana”, jedno z najmłodszych kół łowieckich w tym rejonie, które w 2000 roku obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia.

„Diana” gospodarzy na obwodzie nr 22 o powierzchni użytkowej 5560 hektarów. Granice tego obwodu biegną od Ostrowca, wzdłuż jezior: Łubianka, Smolno, Zdbiczno, a stamtąd do Czechynia i rzeką Piławą do Głowaczewa. Z Głowaczewa szosą do Nowej Szwecji, a następnie Ostrowca. W obwodzie tym znajduje się 40 ambon myśliwskich. Ze zwierzyny dominują tu: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy. Mimo licznych jezior niewiele jest kaczek i piżmaków. W przeszłości strzelono tu dzika o orężu złotomedalowym oraz kilka rogaczy i jeleni o porożach brązowomedalowych. Koło osiąga dobre rezultaty w gospodarce łowieckiej, z pietyzmem pielęgnuje tradycje łowieckie.

„Jeleń”. Koło to jest najstarszym z opisywanych. W 1997 roku obchodziło ono pięćdziesięciolecie swego istnienia. Gospodarzy na obwodach o numerach: 24 i 37. Obszar pierwszego z nich wynosi 7730ha, a drugiego 9621ha. Granice tych łowisk początkowo wytycza szosa z Wałcza do Czaplinka, przed Iłowcem skręca ona w lewo, wzdłuż drogi do Rudek, następnie Dębołęka, Lasków Wałeckich i Piecnika. Dalej biegnie wzdłuż jeziora Bytyń, do stacji kolejowej w Tucznie, skąd torem kolejowym wraca do Wałcza.

W leśnych i na śródpolnych łowiskach tego koła występują: jeleń, daniel, sarna, dzik, lis. Myśliwi – tylko jako atrakcję turystyczną – mogą spotkać tu żubry i licznie występujące na ciekach wodnych bobry. Zwierzyny łownej jest tu dużo. Świadczą o tym, co nie jest najkorzystniejsze dla gospodarki koła, dość wysokie odszkodowania wypłacane rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę na polach uprawnych.

W 1982 roku myśliwi z „Jelenia” z własnych środków wybudowali domek myśliwski, typu góralskiego, o konstrukcji drewnianej. Odbywają się tam zebrania, tradycyjne zakończenia zbiorowych polowań, które mają bardzo uroczysty charakter. Myśliwi z tego koła pozyskali kilkadziesiąt medalowych okazów, głównie za poroża jeleni i kozłów saren.

„Sokół”. Koło to gospodarzy na obwodach łowieckich o numerach 48 i 49. Powierzchnia pierwszego wynosi 3790ha, a drugiego 6070ha. Północna granica tych obwodów biegnie dokładnie po linii kolejowej Wałcz – Tuczno ( w bezpośrednim sąsiedztwie z „Jeleniem”), następnie skręca na południe do Stalin i Rusinowa, a później na wschód do Dzikowa i Gostomi. Stąd biegnie już na północ, przez Chwiram do Wałcza. Koło utworzono w 1949 roku. Od ponad 30 lat organizowane są w nim polowania dla gości zagranicznych.

Najczęściej występującą tu zwierzyną są: jelenie, sarny, dziki i lisy. Koło to osiaga dobre wyniki w gospodarce.

Na łowiskach „Sokoła” liczne są urządzenia łowieckie, w tym kilkadziesiąt ambon. Wielu myśliwych z „Sokoła” może poszczycić się medalowymi wieńcami i parostkami oraz orężami.

Organizacją i kontraktacją polowań dla myśliwych zagranicznych zajmuje się głównie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Grandel" mające swoją siedzibę w Pile przy ul. O. M. Kolbe 13 c, tel./ fax. (067) 212 64 27. Łącznie poprzez firmę tę w obwodach kół łowieckich z Wałcza, polowania załatwia sobie około 60 myśliwych zagranicznych, a blisko 50 odwiedza pozostałe łowiska w powiecie wałeckim.
Autor \ źródło: Serwis UrokiPojezierza.pl

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

TucznoKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

MirosławiecPróchnowo
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak zielony ZP 1136

Szlak Cieszynki

Grupa Warowna Cegielnia

Ateny Wałeckie

I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

  • Polecamy
?>