Rezerwat 'Rosiczki Mirosławieckie'

Rezerwat florystyczny powołano w 1989 roku do ochrony trzech gatunków owadożernej rosiczki (okrągłolistna, długolistna, pośrednia). Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha na terenie leśnictwa Nieradź. Administracyjnie podlega Nadleśnictwu Mirosławiec.
Poza wspomnianymi rosiczkami, które stanowią największą atrakcję rezerwatu ochroną objęto również bagno trzęsawiskowe wraz z porastającą je roślinnością mszarną i moczarową. Teren bagienny stwarza pozór wielkiej, porośniętej kolorowymi mchami łąki. Jest to jednak wrażenie zdradliwe. W rzeczywistości jest to kołyszący i uginający się pod wpływem stąpania kożuch mchów pokrywający oczka wodne i przewodnione dolinki. Pod wpływem ciężaru mszarny dywan może się rozerwać i spotka nas niespodziewane i niezbyt przyjemne taplanie w błocie. Zdarzyć się to jednak może tylko tym, którzy nie zważając na naturalną przeszkodę (pas wody), otaczającą bagna, postanowi bliżej zapoznać się z rezerwatem.
Do gatunków chronionych na terenie rezerwatu należą: paprotniki, mszaki, wątrobowce, torfowce.
Autor \ źródło: Lena

Pojezierze wałeckie | Inne wiadomości:

Martew
--- miejsce na reklamę ---

CzłopaKłębowiec
--- miejsce na reklamę ---

TucznoJastrowieWałczVIP

  • Wybierz język
  • Zobacz też

Szlak czerwony (im. IV Dywizji Piechoty)

ZW 1135c

Borne Sulinowo

(niem. Gross Born)

Rezerwat 'Golcowe Bagno'

Próchnowo

(niem. Alt Prochnow)

  • Polecamy
?>